Instalacja gazowa składa się z dwóch części – przyłącza na zewnątrz budynku, a także instalacji wewnętrznej, wykonywanej w Twoim domu.

Projektowaniem i wykonaniem przyłącza na zewnątrz i wewnątrz budynku zajmują się fachowcy zatrudnieni przez nas. Dzięki temu masz pewność, że zostanie ono przygotowane zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

 

Etapy projektu wykonawczego – przyłącza gazu

1. Spotkanie

 • przedstawiamy warunki współpracy (etapy zamówienia, kosztorys, terminy),
 • prosimy o podpisanie pełnomocnictwa do reprezentowania Państwa we wszystkich sprawach formalnych,
 • określamy wytyczenie trasy przyłącza wody/ kanalizacji,
 • prosimy dostarczyć mapę archiwalną posiadającą uzbrojenie terenu oraz projekt budowlany.

2. Przygotowanie projektu wszystko załatwiamy za Państwa, m.in.:

 • warunki techniczne,
 • umowy przyłączeniowe,
 • mapy do celów projektowych + uzgodnienia ZUD,
 • lokalizacja urządzenia w pasie drogi,
 • wypisy z rejestru gruntów,
 • uzgodnienia projektu w PSG,
 • opinia kominiarska,
 • pozwolenie na budowę,
 • decyzja z klauzulą prawomocności,
 • dziennik budowy i zgłoszenie do nadzoru budowlanego,
 • prowadzenie dziennika budowy,
 • organizacja ruchu – zajęcie pasa drogowego
 • badanie zagęszczenia gruntu.

3. Realizacja

 • wykonanie przyłącza gazu,
 • inwentaryzacja geodezyjna,
 • odbiór przyłącza przez PSG
 • zwracamy Państwu dokumenty.

Po Państwa stronie jest podpisanie umowy o dostawę gazu.