Powietrze zewnętrzne można wykorzystać do ogrzewania. Nawet przy ujemnych temperaturach, powietrze zawiera ciepło, które można odebrać dzięki pompie ciepła powietrze/woda, a następnie wykorzystać je do ogrzania domu oraz do produkcji ciepłej wody użytkowej. Pompy ciepła powietrze/woda jako źródło ciepła wykorzystują powietrze zewnętrzne. Produkcja ciepła jest możliwa nawet, gdy temperatura na zewnątrz budynku spada do temperatur ujemnych lecz trzeba także podkreślić, że wydajność pompy jest zależna od temperatury zewnętrznej . Temperatura -15° C jest graniczną temperaturą pracy pompy. Poniżej tej temperatury całe zapotrzebowanie na ciepło pochodzi z sieci odbiorcy.

 

Proponujemy Państwu montaż pompy ciepła firmy Immergas MAGIS PRO to pompy ciepła powietrze-woda typu „Split” składające się z jednostki wewnętrznej i jednostki zewnętrznej.
Zasada w całości działania jest taka sama jak w pompach typu monoblok. Różnica jest w budowie urządzenia. W pompach MAGIS PRO hydrauliczna część układu jest oddzielona od jest od układu chłodniczego i umieszczona w jednostce wewnętrznej. Jednostka wewnętrzna realizuje wymianę ciepła miedzy jednostką zewnętrzną (układ chłodniczy) a instalacja grzewczą.

W porównaniu do pomp ciepła typu „monoblok” układ hydrauliczny zabezpieczony jest przed zamarzaniem, ponieważ znajduje się w pomieszczeniu.

 

Koszt użytkowania napowietrznej pompy ciepła.

Roczny koszt ogrzewania i produkcji ciepłej wody użytkowej dla domu o powierzchni użytkowej 150 m², zlokalizowanego w Polsce północno wschodniej, o zapotrzebowaniu na ciepło 45 W/m² (6,75kW), zamieszkiwanego przez 4 osobową rodzinę, wynosi średnio 1300 zł do 2000 zł-rocznie w zależności od budynku (przy założeniu ceny 1kWh=0,57 zł w taryfie dwustrefowej).