Horyzontalne przewierty sterowane (HDD) pozwalają na bezwykopowe wykonywanie instalacji pod wszelkiego rodzaju przeszkodami terenowymi (drogami, rzekami, rowami melioracyjnymi, ciekami wodnymi, kanałami, torami kolejowymi, terenami zielonymi itp), bezkolizyjnie z istniejącą infrastrukturą podziemną (np.: sieci wod-kan, kable energetyczne, rury gazowe) dzięki możliwości sterowania głowicą wiercącą.

Technologia pozwala na znaczne oszczędności w porównaniu z tradycyjnymi technikami wykopowymi, ze względu na krótszy czas realizacji, brak ograniczeń w ruchu komunikacyjnym i brak konieczności przeprowadzania kosztownej odbudowy nawierzchni.

Pracujemy na najlepszych maszynach na świecie – Ditch Witch