SYSTEMY SOLARNE

Kolektory słoneczne i systemy solarne to inwestycja, która w dłuższej perspektywie przynosi znaczne oszczędności – związane z tańszym ogrzewaniem wody, a także bezpłatnym wspomaganiem ogrzewania centralnego. Instalacje solarne stanowią ekologiczną alternatywę dla instalacji grzewczych zasilanych poprzez spalanie paliwa.

Wyróżniamy dwa rodzaje kolektorów słonecznych:

  • płaskie, mają płaskie absorbery, które montuje się na dachu pod odpowiednim kątem. Charakteryzują się wysoką sprawnością przy niskich temperaturach roboczych.

  • próżniowe, absorber ma budowę rurową. Jego zaletą jest występowanie próżni, która zapobiega stratom energii cieplnej. Ten model posiada mniejszą sprawność optyczną.

Pełna instalacja solarna składa się także z dodatkowych elementów (zasobnik, stacja solarna, regulator). Im więcej ciepłej wody zużywasz, na co dzień, tym bardziej opłaca Ci się zainwestować w panel solarny do jej ogrzewania i tym szybciej zaczniesz oszczędzać.