Ogrzewanie

Ogrzewanie to proces dostarczania energii termicznej do pomieszczenia, w celu podniesienia lub utrzymania jego temperatury. Dzięki ogrzewaniu można przez okres jesienno-zimowy cieszyć się stałą, idealną temperaturą, bez względu na warunki panujące na zewnątrz.

 

Domy, których nie można przyłączyć do miejskich sieci ciepłowniczych wyposaża się w indywidualne kotły spalania. Kotły te lokowane są w oddzielnych pomieszczeniach zwanymi kotłowniami. Nie wszyscy zdają sobie sprawę, że tego rodzaju pomieszczenia muszą spełniać określone warunki techniczne i posiadać odpowiednią lokalizację w budynku.

 

W zależności od mocy cieplnej kotła gazowego rozróżnia się cztery grupy wymagań dotyczących lokalizacji kotłowni. Kotły o łącznej mocy cieplnej do 30 kW można instalować w pomieszczeniach nieprzeznaczonych na stały pobyt ludzi oraz w pomieszczeniach spełniających wymagania kotłowni gazowych dla kotłów o większych niż 30 kW mocach. Kotły gazowe, posiadające moc od 30 do 60 kW należy instalować w pomieszczeniach technicznych lub w budynkach wolnostojących, które przeznaczono wyłącznie na ten właśnie cel. Kotły gazowe o mocy od 60 do 2000 kW muszą posiadać już pomieszczenie techniczne przeznaczone wyłącznie na kotłownię lub budynek wolnostojący także przeznaczony wyłącznie do instalacji kotła grzewczego. Kotły o mocy powyżej 2000 kW mogą być instalowane jedynie w oddzielnych budynkach wolnostojących, wzniesionych z myślą przeznaczenia ich na kotłownie gazowe.

 

Pomieszczenia służące, jako kotłownie gazowe muszą posiadać odpowiednią kubaturę oraz system wentylacyjny. Dla kotłów z zamkniętą komorą spalania kubatura ta wynosi przynajmniej 6,5 m³, zaś dla urządzeń pobierających powietrze do spalania – 8 m³. Trzeba także pamiętać, że pomieszczenia, w których instaluje się urządzenia gazowe nie powinny być niższe aniżeli 220 cm. Kotły z zamkniętą komorą spalania można instalować w pomieszczeniach mieszkalnych, bez względu na rodzaj posiadanej przez nie wentylacji, ale jedynie pod warunkiem zastosowania koncentrycznych przewodów powietrzno – spalinowych, zgodnie z wymaganiami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury o warunkach, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowania.