Kierownik Biura Projektowego 

Edyta Bralska tel. 509 904 799

Biuro projektowe

Marta Jakacka tel. 881 056 685

Koordynator serwisu

Paweł Rupiński tel. 667 865 120

Serwis urządzeń grzewczych  tel. 883 902 802