Etapy projektu wykonawczego – przyłącze wody/kanalizacji

 

1. Spotkanie

 • przedstawiamy warunki współpracy (etapy zamówienia, kosztorys, terminy),
 • prosimy o podpisanie pełnomocnictwa do reprezentowania Państwa we wszystkich sprawach formalnych,
 • określamy wytyczenie trasy przyłącza wody/ kanalizacji,
 • prosimy dostarczyć mapę archiwalną posiadającą uzbrojenie terenu oraz projekt budowlany.

2. Przygotowanie projektu wszystko załatwiamy za Państwa, m.in.:

 • warunki techniczne,
 • umowy przyłączeniowe,
 • mapy do celów projektowych,
 • lokalizacja urządzenia w pasie drogi,
 • organizacja ruchu – zajęcie pasa drogowego
 • prowadzenie dokumentacji wykonawczej.

3. Realizacja

 • wykonanie przyłącza wody/kanalizacji,
 • inwentaryzacja geodezyjna,
 • odbiór przyłącza wody/kanalizacji sanitarnej-wodociągi,
 • zwracamy Państwu dokumenty.