Urządzenie przeciskowe potocznie nazywane kretem pracuje w gruncie na zasadzie zagęszczania gruntu wokół drążonego otworu. Przecisk wykorzystywany jest do drążenia poziomych podziemnych kanałów, umożliwiających drenaż lub bezrozkopowe układanie rur czy kabli. Do wykonania przecisku zazwyczaj wykonuje się dwa wykopy: startowy oraz końcowy.

 

Przeciski to technika bezwykopowa niesterowana, tzn. podczas pracy nie ma możliwości sterowania maszyną. Można, co najwyżej nadać jej prawidłowy kurs, zanim całkowicie pogrąży się w gruncie. Celność przecisku zależy od wyważenia maszyny, odpowiedniej długości, kształtu głowicy przebijającej grunt oraz wiedzy i doświadczenia operatora.

 

Wprowadzanie rur do gruntu metodą przecisku umożliwia Inwestorowi obniżenie kosztów gdy w trakcie prac napotka się na przeszkody w postaci (parkingu, drogi, podjazdu, ogrodu itp.)

Pracujemy na najlepszych urządzeniach w Eurpie – TERRA.